Izbornik Zatvoriti

CENOVNIK

-ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI I MALE KARLICE  3.900 rsd

-PROMOTIVNO! UZ DODATAK OD 1000 rsd DOBIJATE I ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITASTE ŽLEZDE SA KOLOR DOPLEROM I MEKIH TKIVA VRATA

-ULTRAZVUK SLEPOG CREVA I ULTRAZVUK ABDOMENA  4.900 rsd

-ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE SA KOLOR DOPLEROM RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA  6.500 rsd

-ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE SA KOLOR DOPLEROM I B-FLOW RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA  8.000 rsd

ULTRAZVUK DOJKI I PAZUŠNIH REGIJA SA LINEARNOM I MATRIČNOM SONDOM 3.900 rsd

PROMOTIVNO! UZ DODATAK OD 1000 rsd DOBIJETE I ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITASTE ŽLEZDE KOLOR DOPLEROM I MEKIH TKIVA VRATA

ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI I PAZUŠNIH REGIJA SA ELASTOGRAFIJOM 5.500 rsd

ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE SA KOLOR DOPLEROM I MEKIH TKIVA VRATA 2.500 rsd

PROMOTIVNO! UZ DODATAK OD 2.400 rsd DOBIJATE I ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA,
UROLOŠKI I MALE KARLICE

ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITASTE ŽLEZDE SA KOLOR DOPLEROM I ELASTOGRAFIJOM  5.500 rsd

ULTRAZVUČNO SPECIJALISTIČKI PREGLEDI NA TERENU – I ZONA 12.500 rsd

ULTRAZVUČNO SPECIJALISTIČKI PREGLEDI NA TERENU – II ZONA 13.500 rsd

ULTRAZVUČNO SPECIJALISTIČKI PREGLEDI NA TERENU – III ZONA 14.500 rsd

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA, EKG 3.900 rsd

ULTRAZVUK SRCA  3.900 rsd

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA, EKG , ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA  5.900 rsd 

24H HOLTER EKG-A 5.000 rsd

24H HOLTER PRITISKA 4.500 rsd

ULTRAZVUK SRCA 5.000 rsd

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA, EKG 5.000 rsd

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA, EKG, ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA  7.000 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED UROLOGA 3.900 rsd

SPECIJALISTIČKI PREGLED UROLOGA  3.900 rsd

ULTRAZVUČNI I SPECIJALISTIČKI PREGLED UROLOG5.500 rsd

TRANSREKTALNI ULTRAZVUK PROSTATE  3.900 rsd

SPECIJALISTIČKI PREGLED UROLOGA   3.900 rsd

TRANSREKTALNI ULTRAZVUK PROSTATE I SPECIJALISTIČKI PREGLED UROLOGA 5.500 rsd

TRANSREKTALNI ULTRAZVUK PROSTATE SA ELASTOGRAFIJOM  5.500 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED TESTISA   3.900 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED PENISA  3.900 rsd

SPECIJALISTIČKI PREGLED UROLOGA   3.900 rsd

ULTRAZVUČNI I SPECIJALISTIČKI PREGLED UROLOGA  5.500 rsd

MERENJE DEBLJINE IMK KAROTIDNIH ARTERIJA(NA NAJMANJE 300 TAČAKA) 2.500 rsd

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA (CDS) ILI VRATA ILI RUKU ILI NOGU   3.900 rsd

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA (CDS) SA B-FLOW ILI VRATA ILI RUKU ILI NOGU 5.500 rsd

KOLOR DOPLER RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA I ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE   6.500 rsd

KOLOR DOPLER I B-FLOW KRVNIH SUDOVA MALE KARLICE I KRVNIH SUDOVA NOGU 8.000 rsd

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA MALE KARLICE I KRVNIH SUDOVA NOGU 5.900 rsd

KOLOR DOPLER I B-FLOW RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA I ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE 8.000 rsd

KOLOR DOPLER RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA 3.500 rsd

KOLOR DOPLER I B-FLOW RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA 6.500 rsd

TRANSKRANIJALNI DOPLER (TCD) KRVNIH SUDOVA MOZGA (CNS-A) 3.900 rsd

KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE ( GRATIS KOLOR DOPLER MALE KARLICE)  3.900 rsd

KOLOR DOPLER I B-FLOW ABDOMINALNE AORTE ( GRATIS KOLOR DOPLER MALE KARLICE) 5.500 rsd

KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE I ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE ( GRATIS KOLOR DOPLER MALE KARLICE) 6.500 rsd

KOLOR DOPLER I B-FLOW ABDOMINALNE AORTE I ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE ( GRATIS KOLOR DOPLER MALE KARLICE) 8.000 rsd

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA MALE KARLIC 3.900 rsd

KOLOR DOPLERI B-FLOW KRVNIH SUDOVA MALE KARLICE 5.500 rsd

KOLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA (KRVNIH SUDOVA JETRE I SLEZINE) I ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE 6.500 rsd

KOLOR DOPLER I B-FLOW PORTOLIENALNOG SISTEMA (KRVNIH SUDOVA JETRE I SLEZINE) I ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE  8.000 rsd

KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE, RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA I ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE 10.500 rsd

KOLOR DOPLER I B-FLOW ABDOMINALNE AORTE, RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA I ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE ( GRATIS KOLOR DOPLER I B-FLOW MALE KARLICE) 13.500 rsd

KOLOR DOPLER I B-FLOW KRVNIH SUDOVA VRATA, ABDOMINALNE AORTE, RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA I MALE KARLICE 18.000 rsd

KOLOR DOPLER I B-FLOW KRVNIH SUDOVA VRATA, ABDOMINALNE AORTE, RENALNIH (BUBREŽNIH) ARTERIJA I KRVNIH SUDOVA NOGU 18.000 rsd

KOLOR DOPLER A.TORAKODORSALIS ILI A.TEMPORALIS  6.500 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA KOLENA ILI LAKTA ILI RAMENA ILI SKOČNOG ILI RUČNOG ILI DRUGIH
ZGLOBOVA  3.900 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED AHILOVE ILI DRUGIH TETIVA   3.900 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA ILI MIŠIĆA ILI LIGAMENATA  3.900 rsd

SPECIJALISTIČKI PREGLED ORTOPEDA  3.900 rsd

ULTRAZVUČNI I SPECIJALISTIČKI PREGLED ORTOPEDA 5.500 rsd

ULTRAZVUK PREGLED MEKIH TKIVA 2.500 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA (PAZUŠNIH JAMA) ILI INGVINALNIH REGIJA (PREPONA)  2.500 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA (PAZUŠNIH JAMA) I INGVINALNIH REGIJA (PREPONA) I ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE I MEKIH TKIVA VRATA   3.500 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA (PAZUŠNIH JAMA) I INGVINALNIH REGIJA (PREPONA) I ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE 4.500 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA (PAZUŠNIH JAMA) I INGVINALNIH REGIJA (PREPONA), ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE I ŠTITNE ŽLEZDE I MEKIH TKIVA VRATA 6.500 rsd

TRANSPERINEALNI ULTRAZVUK (ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA PERIANALNE REGIJE)  5.500 rsd 

AKCIJA ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA(PAZUŠNIH JAMA) I INGVINALNIH REGIJA(PREPONA)  2.500rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA (PAZUŠNIH JAMA) ILI INGVINALNIH REGIJA (PREPONA) 2.500 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA (PAZUŠNIH JAMA) I INGVINALNIH REGIJA (PREPONA) I ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE I MEKIH TKIVA VRATA 3.500 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA (PAZUŠNIH JAMA) I INGVINALNIH REGIJA (PREPONA) I ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE 4.500 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA (PAZUŠNIH JAMA) I INGVINALNIH REGIJA (PREPONA), ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE I ŠTITNE ŽLEZDE I MEKIH TKIVA VRATA  6.500 rsd

TRANSPERINEALNI ULTRAZVUK (ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA PERIANALNE REGIJE) 5.500 rsd

AKCIJA ULTRAZVUČNI PREGLED AKSILA(PAZUŠNIH JAMA) I INGVINALNIH REGIJA(PREPONA)  2.500rsd

ULTRAZVUK PLEURALNIH IZLIVA 2.500 rsd

KONSULTATIVNI PREGLED RTG SRCA I PLUĆA, RTG KOSTIJU, NATIVNA RTG ABDOMENA, NATIVNA RTG
UROTRAKTA  2.500 rsd

KONSULTATIVNI PREGLED OSTALIH RADIOLOŠKIH PREGLEDA IVU, IRIGOGRAFIJE, EZOFAGOGASTRODUODENOGRAFIJE, PASAŽA TANKOG CREVA 3.000 rsd

KONSULTATIVNI PREGLED MAMOGRAFIJA 2.500 rsd

KONSULTATIVNI PREGLED MAGNETNE REZONANCE (MRI) 3.500 rsd

KONSULTATIVNI PREGLED SKENERA (CT) 3.500rsd

CENE SU PRILAGOĐENE SPORTSKIM KLUBOVIMA ILI INDIVIDUALNIM PREGLEDIMA.

ULTRAZVUK PREPONA, PREDNJEG TRBUŠNOG ZIDA I ULTRAZVUK ABDOMENA 6.500 rsd

ULTRAZVUK KILA(HERNIJA) PREPONSKE REGIJE 3.900 rsd

ULTRAZVUK KILA(HERNIJA) PREDNJEG TRBUŠNOG ZIDA 3.900 rsd

ULTRAZVUK KILA(HERNIJA) PREPONSKE REGIJE I PREDNJEG TRBUŠNOG ZIDA 4.900 rsd

ULTRAZVUČNI PREGLED KILA UZ KONSULTACIJU HIRURGA  7.000 rsd

GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK 3.900 rsd

ULTRAZVUCNI PREGLED ZA TRUDNICE 3.900 rsd

ULTRAZVUČNI I GINEKOLOŠKI PREGLED 5.500 rsd

GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK, SPCIJALISTIČKI PREGLED GINEKOLOGA, KOLPOSKOPIJA, PAPA I VAGINALNI BRIS U ORDINACIJI 7.300 rsd

ANATOMSKI ULTRAZVUK PLODA  6.500 rsd

FOLIKULOMETRIJA 1.500 rsd

ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE 3.900 rsd

ULTRAZVUK CNS-A KOD DECE 3.900 rsd

ULTRAZVUK KUKOVA KOD DECE 3.900 rsd

KLINIČKI PREGLED ORTOPEDA (PO POTREBI) 3.900 rsd

ULTRAZVUK KUKOVA KOD DECE I KLINIČKI PREGLED ORTOPEDA  5.500 rsd

PAKET SKRINING – PREVENTIVNIH PREGLEDA ZA BEBE KOJI OBUHVATA: ULTRAZVUK KUKOVA, ULTRAZVUK CNS-A (MOZGA), UROLOŠKI ULTRAZVUK 6.900 rsd

ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE SA KOLOR DOPLEROM I MEKIH TKIVA VRATA 3.900 rsd

ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
HRAST DR POPOVIĆ

  • Radno vreme: pon - pet od 08:00 - 21:00
  • Subota od 08:00 - 15:00
Call Now Button