Menu Close

Naš tim

Lekari i konsultanti ordinacije HRAST DR POPOVIĆ čine tim koji sarađuje, različitih su specijalnosti, iz oblasti radiologije, dečje radiologije, kardiologije, dečje kardiologije, urologije, ortopedije, dečje ortopedije i fizijatrije, gastroenterologije, endokrinologije, hirurgije, vaskularne hirurgije, otorinolaringologije, neurologije, ginekologije, pulmologije, hematologije, dermatologije, nefrologije.

Zajednička im je stručnost u ultrazvučnoj dijagnostici, veliko iskustvo i znanje koje su stekli dugogodišnjim radom u velikim kliničko-bolničkim centrima, posvećenost stalnom stručnom usavršavanju i pre svega mogućnost da sve to pruže svojim pacijentima u ordinaciji HRAST DR POPOVIĆ .

 

Dr. GORAN ĐURIČIĆ

Mr Sci Med, lekar specijalista RADIOLOGIJE

DR. NATAŠA RADUJKOVIĆ

SPEC. RADIOLOGIJE

Sergej Prijic

Asist. dr sci. med. Sergej Prijić

Specijalista pedijatrije

Doktor medicinskih nauka sa naučnom ekspertizom u oblasti pedijatrijske kardiologije i i asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

dr STEVAN JOKIĆ

Hirurg-subspecijalista onkolog

Glavna specijalnost u onkološkoj hirurgiji:karcinom štitaste žlezde, karcinomi dojke, melanom, mekotkivni tumori

dr. BRANKO LOZUK

Subspecialist in Vascular surgery

He has performed more than 4000 vascular and thoracic surgery operations of his own.

dr. Srdjan Babic

Ass Prof of Surgery

Professional experience: arterial surgery and venous pathology

dr Ivan Jeremić

specijalista Reumatologije

Rad na bolničkom odeljenju, u dnevnoj bolnici, kabinetu za muskuloskeletni ultrazvuk, službi za monitoring pacijenata sa hroničnim artritisima na anticitokinskoj terapiji i konzilijumu za biološku terapiju.

dr. Lidija Milovanović

specijalista radiologije

Poslovi iz klasične radiologije-radiografije, radioskopije. Kontrastna snimanja digestivnog trakta: jednjaka, želuca, tankog creva, irigografije, holangiografije; intravenske urografije.

Prim. dr Vladimir Cijan

specijalista opšte hirurgije

Primarijus Cijan obavi godišnje preko 300 operacija raznih vrsta hernija od preponskih , pupčanih, epigastričnih, koje vrši u lokalnoj anesteziji po principima jednodnevne hirurgije...

DR DRAGAN VUKANIĆ

Zaposlen na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu

Magistar medicinskih nauka, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, primarijus, specijalista dečije hirurgije subspecijalista dečije urologije.

Prim dr. Anka
Stanojčić

Šef Odseka ambulantne i dnevne bolesti

Zaposlena u KBC Zvezdara u Beogradu na odeljenju za bubrežne bolesti Primarijus je od 1996 godine

Call Now Button