Izbornik Zatvoriti

ULTRAZVUČNI PREGLEDI ZA DECU

ULTRAZVUČNI PREGLED 

SPECIJALISTIČKI PREGLED ORTOPEDA (PO POTREBI) 

ULTRAZVUČNI I SPECIJALISTIČKI PREGLED ORTOPEDA

Pogledajte cenovnik

ULTRAZVUK SRCA

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA, EKG, ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA

Pogledajte cenovnik

Ultrazvučni pregledi za decu

Poštovani roditelji, motivisani vašom čestom potrebom za ultrazvučnim pregledima kukova, CNS-a i pregleda urogenitalnog sistema, svesni činjenice da je rana dijagnostika ključ uspešnog lečenja i praćenja patološkog stanja, želeli smo da vam ponudimo najčešće skrining preglede u paketu.

Kako raditi ultrazvučni pregled kukova kod dece?

Ultrazvuk je metoda koja vizualizacijom kako koštanih tkiva, tako i hrskavičavih, omogućava rano otkrivanje razvojnog poremećaja kuka. Ultrazvučna klasifikacija zgloba kuka se zasniva na kombinaciji morfoloških (proučavanje oblika) i morfometrijskih (merenje oblika) kriterijuma, kao i životnog doba deteta. Primarni skrining podrazumeva pregled svakog deteta u porodilištu, odnosno u prvom mesecu života. Sekundarni pregled obuhvata odojčad koja nisu pregledana primarnim, i to u drugom mesecu života. Sledeće ultrazvučne kontrole kukova zavise od prethodnih nalaza, i obično se ponavljaju jedan do dva puta u uzrastu do šest meseci. U osnovi ranog otkrivanja razvojnog poremećeja kuka stoji timski rad neonatologa, pedijatra u dečjem dispanzeru, dečjeg ortopeda, odnosno radiologa i fizijatra.

Ultrazvuk srca sa kolor doplerom kod dece i beba

Ultrazvučni pregledi za decu su metoda koja je neinvazivna, bezbolna, nije potrebna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u najranijoj životnoj dobi. U slučaju potrebe pregled se može ponavljati bez ikakvog rizika od oštećenja tkiva. Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina, brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Kolor dopler tehnika omogućava vizualizaciju toka i brzine krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, na osnovu čega je procena stanja i stepena oštecenja mnogo preciznija

Kada raditi ultrazvuk srca kod dece i beba?

Kada raditi ultrazvuk srca kod dece i beba?

  • Savetuje se preventivni ultrazvuk srca kod svakog deteta 
  • Urođene srčane mane
  • Poremećaji srčanog ritma
  • Arterijska i plućna hipertenzija
  • Bolesti srčanih zalistaka
  • Zapaljenja srčanog mišića i srčane ovojnice
  • Kardiomiopatije
  • Trombotične i tumorske mase u srčanim šupljinama
  • Oboljenja koronarnih arterija

Ultrazvučni pregledi za decu su poseban zadatak za svakog lekara. Po svojoj prirodi deca mogu biti radoznala, ali i uplašena. Zato, kada se zakazuju ultrazvučni pregledi za decu, od nas najčešće čujete nekoliko saveta o tome kako pripremiti male pacijente za pregled.

ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
HRAST DR POPOVIĆ

Call Now Button