Izbornik Zatvoriti

ultrazvučni pregledi kila

Šta je kila (hernija, bruh)?

Kila (hernija, bruh) je jedno od najčešćih hirurških oboljenja. Ultrazvučni pregledi kila bitno pomažu u dijagnostici problema.

Kila (hernija, bruh) je prodor preperitonealnog masnog tkiva ili peritoneuma (trbušne maramice) sa organima trbuha ili bez njih kroz urođeno ili stečeno oslabljeno mesto na trbušnom zidu (spoljašnje hernije) ili u samoj trbušnoj duplji (tzv. unutrašnje hernije).

Simptomi ne zavise toliko od lokalizacije kile, koliko od toga da li je kila komplikovana ili nije. Tegobe nastaju usled poremećaja funkcije organa koji se nalaze u kili, kao i od poremećaja funkcije trbušnog zida, čija je snaga postojanjem kile smanjena. Nekad bolesnik nema nikakvih smetnji, a nekad postoji slab bol u predelu kile ili na nekom udaljenijem mestu u trbuhu. Može se videti i pipati bezbolna tumefakcija na mestu kile, nekad sa promenjenom kožom.

Najčešće komplikacije kila su akutno zapaljenje, stvaranje priraslica ili uklještenje.

Koji su uzroci nastajanja kila?

Za nastanak kila neophodno je postojanje defekta u mišićno-aponeurotičnim i fascijalnim strukturama trbušnog zida. Pored toga treba da postoji izvesna predispozicija, važni su pol, konstitucija, naslednost, doba starosti, gojaznost, dugotrajno nošenje tereta, prethodne operacije, višestruke trudnoće.

Kada se rade ultrazvučni pregledi kila?

Ultrazvuk kile i dijagnoza kila se u najvećem broju slučajeva postavlja kliničkim pregledom. Često je neophodno uraditi ultrazvučni pregled radi:

  • definitivne dijagnoze
  • diferencijacije kile od drugih promena kao što su tumori u potkožnom tkivu, kod preponskih kila-uvećani limfni čvorovi, apscesi, aneurizme krvnih sudova, genetske anomalije(nespušteni testis)….

Priprema za pregled nije potrebna.

Najčešće kile su:
Ingvinana kila: kilni otvor je na mestu gde kod muškarca prolazi semena vrpca, a kod žena ligamenti materice. Ovo je najčešća kila, i češća je kod muškaraca nego kod žena. Ingvinoskrotalna kila je ona koja je dospela u skrotum.

Femoralna kila: kilni otvor je na mestu gde krvni sudovi iz trbuha prelaze u nogu. Češća je kod žena.
Pupčana kila, obično nastaje kod gojaznih, u trudnoći..

Kile središnje linije, najčešće od grudne kosti do pupka, reč je o slabosti središnje linije tj.spoja trbušnih mišića leve i desne strane.

Incizionalna kila ili kila u ožiljku, nastaje nakon operacije trbuha kada trbušni mišići i njihove ovojnice ne srastu dovoljno čvrsto.

Parastomalne kile, nastaju pored stoma (kolostome, ileostome itd).

ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
HRAST DR POPOVIĆ

  • RADNO VREME:
  • Ponedeljak - Petak : 08h-21h
  • Subota : 8h-16h
Call Now Button