Izbornik Zatvoriti

Uloga matrične sonde u otkrivanju Hashimoto tireoiditisa

Preventivnim ultrazvučnim pregledom štitaste žlezde često se otkriju promene koje upućuju na Hashimoto tireoiditis.

Hashimoto tireoiditis, poznat i kao hronični autoimuni tireoiditis i hronični limfocitni tireoiditis je česta bolest našeg vremena. Gotovo da se podjednako često javlja i kod muškaraca i kod žena (neke američke studije su pokazale da je procenat pojavljivanja nešto veći kod muškaraca). Postoje dokazi za genetsku predispoziciju, uticaj imaju i faktori spoljašnje sredine, polni hormoni.

Hašimoto tireoiditis se javlja u gotovo svim dobnim uzrastima. I kod dece (neke studije su pokazale pojavu bolesti već od šeste godine), iako se ćešće nađe kod odraslih osoba, prevalencija raste sa godinama

Promene na štitastoj žlezdi nastaju jer se stvaraju antitela (antitireoidna antitela) koja napadaju sopstveno tkivo (tkivo štitaste žlezde).

Dijagnoza se postavlja dokazivanjem povišenih antitela antitireoidne peroksidaze (anti TPO). U momentu dijagnoze Hashimoto tireoiditisa nivo hormona može biti normalan, povišen i nizak. U momentu kada se otkrije Hashimoto tireoiditis, najčešće su niske vrednosti hormona (hipotireoza)

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde je važan, nekada i početni, prvi korak u brzom postavljenju dijagnoze. Veoma je važno da se bolest na vreme otkrije, jer daje mogućnost pravovremenog reagovanja i mogućnosti kvalitetnog života.

Nije redak slučaj da se preventivnim pregledom štitaste žlezde kod pacijenta bez tegoba nađu promene koje upućuju na Hashimoto tireoiditis.

Ultrazvučnim pregledom, koji se često radi preventivno, mogu se videti diskretne, početne promene. One koje bi upućivale na Hashimoto tireoiditis i uputili na dalje laboratorijske analize.

Promene koje se vide ultrazvučnim pregledom, a mogle bi govoriti u prilog Hashimoto tireoiditisa su pojačana vaskularizacija, snižena ehogenost žlezdanog tkiva, nehomogenost, pseudonodulacije.

Linearna i matrična sonda

Želimo naglasiti da se u ordinaciji HRAST DR POPOVIĆ ultrazvučni pregled štitaste žlezde i mekih tkiva vrata obavlja sa dve sonde, linearnom (standardnom) i matričnom sondom.

Naša linearna (standardna) sonda ima 30-35% veći kapacitet i bolju rezoluciju od ostalih standardnih sondi u velikim kliničko bolničkim centrima, kako u Srbiji tako i u regionu. Ono što nas posebno izdvaja u odnosu na sve jeste matrična sonda.

Matrična sonda poseduje četiri puta više kristala od najbolje standardne sonde i stoga dobijamo preciznu i rezolutivnu sliku. Matrična sonda poseduje softver koji se može instalirati samo na aparatima premium klase, a koje sa ponosom prezentujemo u našoj ordinaciji.

Nakon preventivnog ultrazvučnog pregleda štitaste žlezde i laboratorijskih analiza koje savetuje lekar radiolog, dobija se kompletan uvid u sam rad štitaste žlezde. Na osnovu njega se može savetovati specijalistički pregled endokrinologa.

Call Now Button