Izbornik Zatvoriti
Prim. dr sci. med. Gazikalović Slobodan

Datum i mesto rođenja: 

Radno mesto: 

Edukacija: 

 • Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirao 1985. godine
 • Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizacija iz oblasti radiologije 1993. godine
 • Škola CT dijagnostike U Novom Sadu 2003. godine
 • Škola MR dijagnostike u Sremskoj Kamenici 2011. godine
 • Učešće na evropskom kongresu radiologije 2002., 2007. i 2014. Godine
 • Učešće na kongresu evropskog udruženja pedijatrijske radiologije 2009. Godine
 • Učešće na brojnim domaćim kongresima iz oblasti radiologije i neuroradiologije

Radno iskustvo:

 • Od 2009. načelnik Službe za radiološku dijagnostiku Instituta
 • Od 1998. konsultant za ultrazvučnu dijagnostiku u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu
 • 1993. završio specijalizaciju radiologije
 • Od 1989. godine radi u Službi za radiološku dijagnostiku Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“.
 • 1988.-1989. rad u pedijatrijskoj službi DZ u Aranđelovcu
 • 1988. rad u Centru dečjih letovališta grada Beograda
 • 1988. rad u Službi Medicine rada pri DZ Novi Beograd
 • 1985.-1987. obavio obavezan lekarski staž u DZ Zvezdara

Ostalo:

Kompletan spektar UZ dijagnostike u pedijatriji (endokranijum, vrat, grudni koš, abdomen, karlica, meka tkiva, kuk kod odojčadi)

Priznanja, publikacije, sertifikati

 • Sekretar Sekcije za radiološku dijagnostiku SLD u dva mandata
 • 2004. primarijat
 • Autor i koautor preko 70 stručnih radova izlaganih na kongresima i stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu, kao i objavljenih u domaćim publikacijama
Call Now Button