Izbornik Zatvoriti
Prim. dr sci. med. Cijan Vladimir

Datum i mesto rođenja: 18. 05. 1966. godine, Beograd

Radno mesto: 

 • Hirurška Klinika “Nikola Spasić’’ KBC “Zvezdara’’, Beograd;
  – odeljenje abdominalne i onkohirurgije od 1995.godine; od 2000. god. kao specijalista opšte hirurgije
  – šef odseka za hirurgiju prednjeg trbušnog zida od 2014. god.
 • Stomatološki Fakultet Univerziteta u Beogradu;
  – honorarni asistent na predmetu opšta i ratna hirurgija od 2001.- 2009. godine

Edukacija:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1986.- 1992. godine, prosečna ocena 8,89
 • Lekarski staž 1993.-1994. godine, državni ispit položio sa odličnom ocenom 1994.god.
 • Specijalizacija iz opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1995.-2000. godine, položio odličnom ocenom 2000. god.
 • primarijus od 26. 01. 2012. godine

Radno iskustvo:

 

Ostalo:

Profesionlana članstva

 • Udruženje hirurga Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo (SLD);
 • predsednik osnovne podružnice SLD KBC “Zvezdara’’ od 2005.-2009.godine;
 • član Predsedništva SLD od 2007.-2009. godine;
 • dobitnik Zahvalnice SLD za 2005. godinu i Diplome SLD za 2011. godinu
 • Udruženje herniologa Srbije;
 • član Upravnog odbora od 2008. godine
 • potpredsednik Udruženja od 2014. god
 • Jugoslovensko Udruženje za endoskopsku hirurgiju
 • European Hernia Society od 2007.godine

Stručna usavršavanja u inostranstvu

 • Klinika za kirurgijo, Univerzitetni Klinični Center Maribor, Slovenija; hepato-pankreatično-bilijarna hirurgija; prof. dr Eldar Gadžijev, 2002. godine
 • Ospedale dell’Angelo di Mestre, Italia; hirurgija ingvinalnih hernija; prof. dr. Pezzangora, dr. S. Ramuscello; 2010.godine.

Publikacije

Autor ili koautor preko 40 radova, naročito iz oblasti herniologije i hirurgije prednjeg trbušnog zida, koji su saopšteni i publikovani u domaćim i međunarodnim časopisima i na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Učesnik preko 30 međunarodnih i domaćih simpozijuma iz oblasti opšte hirurgije i hirurgije prednjeg trbušnog zida.

Call Now Button