Izbornik Zatvoriti

kolor dopler

Pregled krvnih sudova je, kada se koristi kolor dopler, bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda. Kolor dopler meri protok krvi kroz arterije i vene vrata, ruku, nogu, abdomena.

Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ali i njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi koji sužavaju šupljinu krvnog suda. Doppler ultrazvukom se može otkriti tromboza – delimično ili potpuno  zapušenje arterije ili vene ugruškom krvi. Takođe se mogu dijagnostikovati proširene (varikozne) vene i odrediti stepen proširenja.

B-flow

Još jedna od izuzetno značajnih tehnika kojima raspolažemo i možemo da ponudimo je B-flow. Ona se koristi za prikaz protoka u krvnim sudovima, ali ne koristi dopler tehnologiju, niti ima mane i artifakte koje ona ima. Uopšteno izuzetna prednost ove metode je što se krvni sudovi prikazuju ultrazvučno bez kontrasta, a kao da ste dali kontrast pri pregledu na skeneru. I da pri tome imate mogućnost da vidite realan tok krvi unutar krvnog suda, što ne možete pri pregledu krvnih sudova skenerom, da izračunavate sve parametre kao i pri primeni doplera.

Podjednako dobro prikazuje protok i u malim i u velikim krvnim sudovima. Daje precizan prikaz stenoza (suženja), otkriva i najmanji trag protoka čak i kada je doplerom i skenerom dijagnostikovana potpuna okluzija (zapušenje) krvnog suda. Sve više nalazi svoju primenu u pregledima krvnih sudova vrata, nogu, ruku, bubrežnih arterija, procenu protoka u svim organima (jetra, slezina i drugi organi), tkivima  i promenama. Zaključili smo da se najbolji rezultati postižu ukoliko se pri pregledu koriste obe ultrazvučne tehnologije, i dopler i B-flow.

Pacijent koji je tri puta imao moždani udar, prethodno dijagnostikovane stenoze oko 50%.

Na prvom snimku color doppler-om se uočava plak, suženje, ali se uočava malo „prelaženja“ kolora preko ivica plaka, ne prikazuje se krvni sud u celini. Na drugom snimku B-flow tehnikom jasno se prikazuje krvni sud, jasno se uočavaju ivice plaka. Uočava se i da je plak ulcerisao, što je bilo mesto odakle su odlazili embolusi u mozak, a suženje je precizno izmereno 80%. Pacijent je upućen vaskularnom hirurgu, operisan, bez tegoba. Redovno se kontroliše metodom B-flow u Ordinaciji HRAST.

Kolor dopler i B-flow

Kolor dopler

Pacijent kod koga je color doppler-om i kasnije CT angiografijom dijagnostikovana okluzija-zapušenje krvnog suda. Primenom najnovije ultrazvučne tehnologije, B-flow-om dobijamo prikaz protoka koji je filiforman-u tragu, ali ipak postoji.

Kolor dopler

U regiji kalcifikovanog plaka postoji akustična senka te se kolor dopler-om ne vizualuzuje lumen krvnog suda u istoj regiji, dok se B-flow-om jasno prikazuje lumen.

Kolor dopler

B-flow-om se jasno prikazuju svi krvni sudovi nezavisno od ugla kojim se pružaju, nezavisno od toga da li je u njima brzi ili spori protok i nezavisno od boksa, što su sve prednosti u odnosu na dopler tehnologiju.

tromb u dubokoj veni-standardan prikaz

tromb u dubokoj veni prikaz Logiq wiev-om

Na sledećim snimcima je prikazana prednost B-flow metode nad standardnim kolor dopler pregledom. Na svim snimcima su prikazana urođena anomalija, izduženost i anguliranje krvnih sudova, tzv.kinking. To može dovesti, pri određenim položajima glave, do vrtoglavica, nestabilnosti, zanošenja pri hodu… Prednost B-flow metode je što nije zavisna od ugla i bolje prikazuje ove angulacije i duže prikazuje zahvaćene segmente. Omogućuje nam da ne previdimo ovakve promene na krvnim sudovima. Prikaz je sličan prikazu dobijenim snimanjem krvnih sudova, angiografijama skenerom ili pregledom magnetnom rezonancom.

Kada raditi kolor dopler i B-flow krvnih sudova vrata?

 • vrtoglavica, nestabilnost pri hodu
 • glavobolja
 • moždanog udara, neuroloških oboljenja
 • ateroskleroza
 • povišen holesterol i trigriceridi u krvi
 • kod osoba sa dugogodišnjim dijabetesom ili kod dugogodišnjih pušača
 • kod osoba sa genetskom komonentom

Kada raditi kolor dopler i B-flow krvnih sudova nogu?

 • proširene vene
 • otok nogu, promene u boji kože
 • povrede
 • priprema za operaciju vena, postoperativno praćenje
 • bol pri hodu
 • u rizičnu grupu spadaju pacijenti sa povišenim pritiskom, dijabetesom, aterosklerozom, pušači…

Od posebnog značaja je ovaj pregled za pacijente kod kojih se registruju ozbiljna suženja karotidnih arterija. To u perspektivi, ako se ništa ne preduzme, vodi trajnom začepljenju ovog krvnog suda sa mogućim teškim neurološkim komplikacijama, a ne retko i smrću. Današnja vaskularna hirurgija je na tom nivou da se napred opisani problemi sa lakoćom rešavaju sa samo nekoliko dana provedenih u bolnici nakon operacije sa izuzetno retkim komplikacijama.

Kada raditi kolor dopler i B-flow krvnih sudova ruku?

 • bol, otok, promene boje kože
 • povrede
 • procena stanja krvnih sudova kod pacijenata kod kojih se planira kreiranje arteriovenske fistule za hemodijalizu-osobe sa bubrežnom insuficijencijom
 • procena funkcionalnosti kreirane arteriovenske fistule i eventualno postojanje komplikacija

Merenje debljine IMK karotidnih arterija (na najmanje 300 tačaka)

Kolor dopler

Debljina IMK je ključni pokazatelj napredovanja procesa arterioskleroze krvnih sudova uopšte, pa tako i magistralnih krvnih sudova vrata. IMK normalno postaje deblji kako osoba stari, ali postoje dozvoljene granice za određenu životnu dob. Unutar njih treba da se kreće debljina IMK. Ukoliko je IMK veći od dozvoljenog , to je veći rizik od iznenadnih vaskularnih akcidenata, kao što su srčani ili moždani udar i može se preventivno na vreme uvesti terapija.

U cilju prevencije moždanog udara ili infarkta miokarda možemo odrediti debljinu IMK, odnosno može se odrediti i prosečno zadebljanje kompleksa intime i medije (engl. Intima-media thickness- IMT) što se koristi kao marker za aterosklerozu i kardiovaskularne bolesti. 

Precizna merenja IMK

U ordinaciji HRAST DR POPOVIĆ  ovo merenje se obzirom na opremljenost najsavremenijim aparatima može se automatski odrediti na 300-600 tački čime se povećava preciznost merenje za razliku od uobičajenog ručnog merenja na standardnim aparatima na nekoliko (do desetak tački). Zašto je ovo merenje važno i kako nam ono koristi Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok morbiditeta i mortaliteta u razvijenim zemljama sveta, ispred karcionoma. 

Ateroskleroza kao bolest zida arterija se najčešće razvija na karotidnim i koronarnim arterijama. Postoje brojne studije koje pokazuju da je zadebljanje IMK povezano sa kardiovaskularnim rizičnim faktorima i da zadebljanje IMK može predvideti prisutnost i težinu koronarne bolesti srca i verovatnoću srčanog ili moždanog udara. Zid arterijskog krvnog suda je sastavljen iz tri sloja. Unutrašnji i srednji sloj zajedno čine intimomedijalni kompleks (IMK), čiju debljinu možemo meriti ultrazvukom.

Debljina IMK je ključni pokazatelj napredovanja procesa arterioskleroze krvnih sudova uopšte, pa tako i magistralnih krvnih sudova vrata. IMK normalno postaje deblji kako osoba stari, ali postoje dozvoljene granice za određenu životnu dob, unutar kojih treba da se kreće debljina IMK. Ukoliko je IMK veći od dozvoljenog, to je veći rizik od iznenadnih vaskularnih akcidenata, kao što su srčani ili moždani udar i može se preventivno na vreme uvesti terapija.

ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
HRAST DR POPOVIĆ

 • RADNO VREME:
 • Ponedeljak - Petak : 08h-21h
 • Subota : 8h-16h
Call Now Button