Izbornik Zatvoriti
Dr sci. med. Basta Ivana

Datum i mesto rođenja: 

Radno mesto: 

Edukacija: 

Radno iskustvo: Dr sci. med. Ivana Basta, specijalista neurolog, od 1996. godine zaposlena je na odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine Klinike za neurologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS). Magistarsku tezu u oblasti neuropatija odbranila je na 2002.godine, a doktorsku disertaciju u oblasti mijastenije gravis 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2018. godine izabrana u zvanje docenta za predmet neurologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Tokom 2002./2003. godine, u okviru projekta Evropskog udruženja neurologa, usavršavala se iz kliničke i eksperimentalne neuroimunologije na Univerzitetskoj Neurološkoj klinici u Milanu za primenu neuroimunoloških metoda u oblasti dijagnostike inflamatornih neuropatija i paraneoplastičnih neuroloških sindroma. 2016. godine nastavila je usavršavanje u oblasti neuroonkologije, paraneoplastičnih neuroloških sindroma i autoimunih encefalitisa na Neuroonkološkom odeljenju Univerzitetske bolnice u Lionu u Francuskoj, sa posebnim akcentom na savremeni pristup njihovoj dijagnostici i lečenju. Tokom dosadašnjeg rada učestvovala je u brojnim nacionalnim i internacionalnim projektima u oblasti stečenih i naslednih neuromišićnih oboljenja, o čemu svedoče dosadašnje publikacije u časopisima sa SCI (SSCI) liste.

 

Ostalo:

 

Call Now Button