Izbornik Zatvoriti
Dr Cvetković Snežana

Datum i mesto rođenja: 

Radno mesto: Specijalista pneumoftiziologije Subspecijalista pulmologije

Edukacija: 

U dosadašnjljm profesionalnom radu stekla sam veliko iskustvo u kliničkom i ambulantnom radu iz oblasti pulmologije. Aktivni sam učesnik u timskom radu sa specijalistima različitih grana medicine i multidisciplinarnom pristupu vođenja i lečenja bolesnika sa raznovrsnom patologijom.
Tokom aktuelne pandemije infekcije virusom COVID 19, aktivno sam učestvovala u lečenju bolesnika obolelih od virusa COVID 19 kako u svojoj matičnoj ustanovi, tako i u kovid bolnici Batajnica.
– Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu-1996. god
– Specijalizacija iz pneumoftiziologije: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2007. god
– Subspecijalizacija iz pulmologije: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2018. god Stručno usavršavanje:
-Učesnik mnogobrojnih seminara I kongresa iz oblasti pulmologije I interne medicine ( domaći I inostrani)
– “Škola tuberkuloze i lečenje multirezistentne tuberkuloze”, 2010. godine u sklopu Projekta za suzbijanje i lečenje TBC u saradnji SZO i Republike Srbije

Radno iskustvo:

– Subspecijalizacija pulmologije 2018. god
– UKCS , Klinika za pulmologiju od 2013.god. i dalje
– Načelnik Grudnog odeljenja 2009-2013. god- Opšta bolnica Stefan Visoki- Smederevska Palanka
– Specijalista pneumoftiziologije 2007-2013. god- Grudno odeljenje Opšta bolnica Stefan Visoki -Smederevska Palanka
– Doktor opšte medicine 2001-2007. god – Opšta bolnica Stefan Visoki – Smederevska Palanka
– Doktor opšte medicine 1997-2001. god – Dom zdravlja Zdravstveni centar Gnjilane
– Lekarski staž 1996-1997. god – Zdravstveni centar Gnjilane

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Objavila više radova u stranim i domaćim stručnim časopisima. 12 radova sa SCI (S-SCI) liste, 9 kao prvi autor.
– Član Srpskog lekarskog društva
– Član Respiratornog udruženja Srbije.
– Član Evropskog respiratornog udruženja.

 

Ostalo:

 

Call Now Button