Izbornik Zatvoriti
Ass. dr sci. med Rovčanin Branislav

Datum i mesto rođenja: Dr Branislav Rovčanin je rođen u Beogradu

Radno mesto: Zaposlen je u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije u Centru za endokrinu hirurgiju, kao hirurg i klinički asistent na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom, Prva pomoć i Osnovi kliničke prakse. 

Edukacija: U Beogradu je završio Osnovnu školu, Gimnaziju i Medicinski fakultet. Specijalističke i master postdiplomske studije iz oblasti genetike završio je na Biološkom fakultetu u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu je doktorirao i postao specijalista opšte hirurgije i subspecijalista endokrine hirurgije. Univerzitet u Beogradu ga je izabrao u zvanje naučnog saradnika. 

Radno iskustvo: Usavršavao se u brojnim ustanovama u zemlji, kao i u najeminentnijim naučnim i kliničkim ustanovama iz oblasti endokrine hirurgije i endokrinologije u SAD. Autor je preko 50 naučnih radova u najeminentnijim stranim i domaćim časopisima, kao i preko 100 radova koji su objavljeni na inostranim i domaćim kongresima. Nosilac je brojnih nagrada za naučno istraživački rad. Član je većeg broja inostranih i domaćih medicinskih i naučnih udruženja, kao i recenzent priznatih međunarodnih časopisa u oblasti biomedicine. Bavi se hirurškim lečenjem štitaste žlezde, paraštitastih i nadbubrežnih žlezdi, kao i kompletnom dijagnostikom koja uključuje ultrazvučni pregled, funkcionalnu evaluaciju, biopsiju i terapiju.

 

Ostalo:

 

Call Now Button