Izbornik Zatvoriti

Prim dr Slobodan GAzikalović

Prim dr Slobodan Gazikalović

specijalista radiologije

 

Datum  i mesto rođenja: 

1. Edukacija

Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirao 1985. godine
Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizacija iz oblasti radiologije 1993. godine
Škola CT dijagnostike u Novom Sadu 2003. godine
Škola MR dijagnostike u Sremskoj Kamenici 2011. godine
Učešće na evropskom kongresu radiologije 2002., 2007. i 2014. godine
Učešće na kongresu evropskog udruženja pedijatrijske radiologije 2009. godine
Učešće na brojnim domaćim kongresima iz oblasti radiologije i neuroradiologije

2. Radno iskustvo

Od 2009. načelnik Službe za radiološku dijagnostiku Instituta
Od 1998. konsultant za ultrazvučnu dijagnostiku u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu
1993. završio specijalizaciju radiologije
Od 1989. godine radi u Službi za radiološku dijagnostiku Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“.
1988.-1989. rad u pedijatrijskoj službi DZ u Aranđelovcu
1988. rad u Centru dečjih letovališta grada Beograda
1988. rad u Službi Medicine rada pri DZ Novi Beograd
1985.-1987. obavio obavezan lekarski staž u DZ Zvezdara

3. Vrste pregleda i intervencija koje obavlja

Kompletan spektar UZ dijagnostike u pedijatriji (endokranijum, vrat, grudni koš, abdomen, karlica, meka tkiva, kuk kod odojčadi)

4. Priznanja, publikacije, sertifikati

Sekretar Sekcije za radiološku dijagnostiku SLD u dva mandata
2004. primarijat
Autor i koautor preko 70 stručnih radova izlaganih na kongresima i stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu, kao i objavljenih u domaćim publikacijama

5. Hobiji

6. Jezici

Engleski

Call Now Button