Izbornik Zatvoriti

Dr Saša Popović

Dr Saša Popović

dečiji kardiolog

 

RADNA BIOGRAFIJA

Ime iprezime: SašaPopović

Datum rođenja: 04.08.1980. god.

Mesto rođenja: Knin, R.Hrvatska

 

Obrazovanje:

2008 – doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2015 –specijalista pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Radno iskustvo:

2008 – doktor medicine, Institut za Majku i dete dr Vukan Čupić

2015 –specijalista pedijatrije, služba za lečenje i ispitivanje bolesti srca i krvnih sudova, Institut za Majku i dete dr Vukan Čupić

– svakodnevni rad u kardiološkoj ambulanti i ehokardiografskom kabinetu, dijagnostika urođenih srčanih mana, preoperativna priprema dece sa urođenim srčanim manama  i njihovo postoperativno praćenje

– uspešno vladanje tehnikom invazivne procedure BAS (balonatrioseptostomija po Rashkindu) kod novorođenčadi sa transpozicijom velikih krvnih sudova srca

– na doktorskim akademskim studijama iz oblasti Istraživanja u kardiovaskularnoj medicini na Medicinskom fakultetu u Beogradu

– učesnik workshop-a “Transkatetersko zatvaranje defekta međukomorske pregrade” u Rijeci 2018. god.

– aktivno učestvuje u naučno – istrazivačkom radu iz oblasti kardiologije

– aktivna učešća na pedijastrijskim kongresima

– koistraživač u naučnom projektu LENA

Call Now Button