Izbornik Zatvoriti

DR GORAN ĐURIČIĆ

Goran Đuričić

Dr. GORAN ĐURIČIĆ

Mr Sci Med, lekar specijalista RADIOLOGIJE

 
 1. BIOGRAFSKI PODACI

Datum rođenja: 09.07.1975. u Beogradu.

 Edukacija:

 1. -2001. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.
 2. -2009. Specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 3. -2010. Magistarske poslediplomske studije iz Radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Diplome:

 1. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 2. Specijalista radiologije, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija. Položio ispit sa odličnim uspehom
 3. Magistar medicinskih nauka, TEZA: „Učestalost i karakteristike radioloških znakova koštanih promena nastalih usled fizičkog nasilja nad decom“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 4. Doktor medicinskih nauka, TEZA “ Značaj multifraktalne analize snimaka magnetne rezonance u proceni odgovora na hemioterapiju kod primarnih koštanih neoplazmi” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 5. Primarijat

Usavršavanja:

 1. Pediatric Radiology seminar, Salzburg – July 17 –23, 2011.
 2. 4th Live Arthroscopy Festival (2011); Current concept and controversies in arthroscopic Knee, Shoulder and Elbow surgery. Portorose, Slovenia: 2011.
 3. Škola nevaskularne interventne radiologije- Interventna radiologija GIT-a i hepatobilijarnog trakta 2011.Beograd
 4. 49th Annual Meeting and 35th Postgraduate Course of ESPR, Athens 2012.
 5. Summer School on Image Processing (SSIP 2012); Medical Image Analysis, visualization and Retrieval- at Technical University of Vienna and Medical University of Vienna, Vienna, Austria: 2012.( CEEPUS scholar)
 6. Central Europian Excange Program for University Studies (CEEPUS) Division of Pediatric Radiology and Research Unit of Digital information and Imaging Processing, both Department of Radiology, Medical University Graz, Austria (Fellowship three months special focus on musculo-skeletal imaging.) 2013.
 7. 50th Annual Meeting and 36th Postgraduate Course of the European Society of Pediatric Radiology Budapest, Hungary on June 3-7, 2013
 8. Introduction to Scientific Working-remote Teaching course Universitatsklinikum Graz
 9. WFPI’s 2013 Annual General Meeting San Antonio, USA
 10. WFPI’s 2014 Annual General MeetingAmsterdam, Netherlands
 11. 52th Annual Meeting and 38th Postgraduate Course of the European Society of Pediatric Radiology Graz, Austria on June 2-6, 2015
 12. WFPI’s 2015 Annual Members Meeting Graz, Austria
 13. WFPI’s 2016 Annual Members Meeting Chicago, USA
 14. EMSOS 2017-30th Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology Society,2017, Budapest, Hungary
 15. 53rd Annual Meeting & 39th Post Graduate Course of ESPR 2017 Davos/Switzerland.

 Članstvo:

2001: Članstvo u SLD

2009: RLK Beograd

2010: Radiološka sekcija SLD

      2011: ESR European Society of Radiology

      2012: ESPR European Society of Paediatric Radiology

      2012: Član i lokalni koordinator  CEEPUS

      (“Central European Exchange Program for University Studies”

  2012:WFPI (World Federation of Pediatric Imaging )   Telecommunications Committee

    2017: ESSR ( European Society of Musculosceletal Radiology)

Radno iskustvo:

 1. Specijalista radiologije odeljenja Radiološke dijagnostike Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
 2. Lekar na odeljenja radiološke dijgnostike Univerzitetske dečje kilinike u Beogradu

 Oblasti dijagnostičkih procedura koje obavlja:

Imaging u oboljenjima koštanozglobnog sistema dece i odraslih.

 • Ultrazvučna i MRI dijagnostika sportskih povreda, tumora koštanozglobnog i muskularnog sistema.

Pedijatrijska radiologija:

 • Razvojnog poremećaja kuka
 • Dijagnostika urođenih anomalija i oboljenja urogenitalnog i digestivnog traktatrakta.
 • Ultrazvučna dijagnostika endokrinog i centralnog nervnog sitema.  
Call Now Button