Izbornik Zatvoriti

DR DRAGAN VUKANIĆ

DR DRAGAN VUKANIĆ

 

Драган Вуканић је рођен 16.04.1956. г. у Андријевици, Црна Гора, од оца
Вучића Обрадова и мајке Мирославе рођ. Миленковић.

Медицински факултет Универзитета у Београду завршио 1981. г., са оценом
8.66.

Специјалистичке студије завршио 1985. г.

Магистрирао је на Медицинском факултету у Београду 11. 1. 1999. године из
области неонаталне хирургије са магистарском тезом „Микрохируршке и
стандардне оперативне технике у лечењу дисталних хипоспадија“, а пред
комисијом коју су чинили академик проф. др Јован Хаџи Ђокић и академик
проф. др Сава Перовић.

Све са одличним успехом.

Звање Примаријуса стиче 2013. г.

У фази је израде доктората са одобреном темом „Микрохирургија – метода
избора у формирању артерио-венских фистула са реципијентном веном
мањом од 2mm“.

УСАВРАШАВАЊА И ЕДУКАЦИЈЕ

Childrens memorial Hospital, Чикаго, САД:

 Дечја ортопедија, у тиму професора Michran Tachian (1981, 1982. и 1984.)
 Дечја урологија, у тиму професора Casey Firlit (1983-1986. и 1988-1990.)
 Специјализација неонаталне хирургије, у тиму професора John Rafensberger
(1986-1988.)
 Интензивни курс микрохирургије (1999.)

North Western University, САД:

Микроваскуларна хирургија са посебним усавршавањем – специјализација за
дечју гениталну хирургију, у тиму професора Casey Firlit (1983-1984.)
 Урођене аномалије урогениталног система, у тиму професора Douglas
Stephans (1985.)
 Изучавање и унапређивање академског знања из области дечје урологије и
трансплантације бубрега, у тиму професора Wiliam Caplan (2003.)

Trevizo, Италија:

 Интензивни курсеви „Новине у дечјој хирургији”, где је активно учествовао у
раду и био члан тима који први примењују нове хируршке методе у дечјој
урологији, а његов рад је објављен у монографији курса (1991. i 1992.)

Универзитет у Mainz-у, Немачка:

 Три пута специјалистичко и субспецијалистичко усавршавање из области
урођених аномалија у дечјој урологији (1989, 1996. и 1999.)

Maastricht, Холандија:

Европски васкуларни курс 2007
 Европски васкуларни курс 2011

Учешћа на конгресима SIOP-а:

 SIOP 2003, 35th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 8-
11 October 2003, Cairo, Egypt
 SIOP 2006, 38th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 17-
21 September 2006, Geneva, Switzerland
 SIOP 2008, 40th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 2-6
October 2008, Berlin, Germany

РАДНО ИСКУСТВО

 Извршио прву микрохируршку гениталну операцију код деце на Балкану
(1983.), користећи тада нови и иновативни хируршки тренд у свету. Од тада
он ову методу користи као рутинску хирургију
 Извршио прву микрохируршку ортопедску операцију код новорођених беба
на Балкану, на урођено деформисаним стопалима (PEV) (1983.)
 Први на Балкану извршио трансплантацију костне сржи код деце (1983.)
 Уводи ендоскопско лечење ВУР-а имплантацијом тефлон-а/deflux-а први пут
на људској популацији у Европи (1984. године); у САД одобрена тек 1987.
године
 Више пута учествовао као лекар и хирург у ратним дејствима у Републици
Српској Крајини и Републици Српској од 1991. до 1995.
 Уводи у праксу литотрипсију у уринарном тракту код деце први у бившој
СФРЈ (2002.)
 Од 2001. стални члан Тима за трансплантацију бубрега на Универзитетској
дечјој клиници у Тиршовој, једином центру за трансплантације код деце у
бившој СФРЈ и на Балкану. До сада активно учествовао у трансплантацији
бубрега код 129 деце.
 Предводи хируршки тим за успешно хируршко решавање тумора код деце.
Остварује запажене резултате на пољу васкуларне и микроваскуларне
хирургије, у креирању васкуларних приступа код хематолошких и
нефролошких пацијената са посебним освртом на пацијенте на програму
хемодијализе

Објавио је више десетина стручних и научних радова у стручним
публикацијама и часописима дечје хирургије, дечје урологије, васкуларне
хирургије, микрохирургије и хирургије урођених аномалија, како у земљи,
тако и у иностранству.

Објавио је поглавље „Дечја урологија и генитална хирургија” у монографији
”Дечја хирургија” (1995. год.), првој на српском језику

Објавио је поглавље „Хирургија тумора код деце” у Универзитетском
уџбенику Хирургије за студенте и лекаре на специјализацији Катедре
хирургије Медицинског факултета Универзитета у Београду (2000. год.).

Остварио је значајне резултате који превазилазе оквире наше земље у
гениталној хирургији, микрохирургији, васкуларној хирургији, дечјој
урологији, онколошкој хирургији деце, трансплантационој хирургији бубрега
код деце.

Дана 25. 1. 2010. године изабран је за председника Градске општине
Вождовац, а током његовог мандата је иста општина проглашена за
најуспешнију локалну самоуправу у 2010. години

Јануара 2014. године изабран је за државног секретара Министарства здравља
Републике Србије

Именован за помоћника министра здравља Републике Србије за јавно
здравље током 2015. и 2016. године.

У претходној Влади био на позицији специјалног саветника министра
здравља Републике Србије у домену јавног здравља.

ЧЛАНСТВА У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА

 Члан Српског лекарског друштва (од 1981.)
 Члан Југословенске асоцијације дечјих хирурга (од 1985.)
 Члан Удружења лекара Црне Горе (од 1994.)
 Члан Удружења херниолога Југославије (од 2000.)
 Члан Научног комитета Удружења херниолога Југославије (од 2002.)
 Стални судски вештак са лиценцом Министрства правосуђа (од 2003.)

Члан је следећих међународних организација:
 EUPSA (European Paediatric Surgery Association)
 ESPU (European Society of Paediatric Urology)
 SIOP (International Society of Paediatric Oncology) – за неуробластом и
Wilms-ов тумор (нефробластом)
 VAS (Vascular Access Society)

IPTA (International Paediatric Transplantation Association).

НАСТАВНИ РАД

Асистент на Катедри хирургије Медицинског факултета у Београду од
1999. године (реизабран 2003. године)
 2014. и 2015. године био председник комисије за полагање стручног
испита у Министарству здравља републике Србије

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 „Ружичасти Гранд Приx” града Београда (1983.) за прву микрохируршку
операцију код деце
 „Златни Гранд Приx” града Београда (1984.) за прву трансплантацију костне
сржи код деце
 Специјално признање организатора XVIII Ортопедских и Трауматолошких
дана Југославије, Приштина (1986.)
 „Седамнаестојулска награда” за свеукупни допринос у стручном и
хуманитарном раду (2003.)
 Награда „Мост – Пут ка врху” (2010.) за најбољу и најуспешнију локалну
самоуправу Републике Србије
 Награда „Капетан Миша Анастасијевић” за најбољег домаћина у Србији за
2010. годину
 Награда „Мост” – међународна награда за локалну самоуправу и
међународну сарадњу за повезивање људи, идеја и тржишта за 2011. и 2012.
годину (додељује се сваке друге године)
 Одликован Орденом „Светог Саве“
 Више одликовања Републике Српске

Течно говори енглески и руски језик. Ожењен, отац троје деце. Познат је по
свом хуманитарном раду, великој енергији и интересовањима која далеко
превазилазе професију којом се бави.
У слободно време бави се пчеларством.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Кандидат је објавио 72 рада у земљи и иностранству са индексом научне
компетентности М = 136.

 4 рада објављених у научним часописима индексираним у Current
Contents (CC) или Science Citation Index (CCI)
 3 радова објављених у часописима индексираним у MEDLINE
 7 радова објабљених у индексираним часописима
 23 радова објављених у зборницима међународних скупова
 35 радова објављених у зборницима националних скупова
 1 магистарска теза
 1 поглавље у уџбеницима
 1 поглавље у књигама
 2 поглавља у монографијама

Магистарска теза М70

1. Вуканић Д. “Микрохируршке и стандардне оперативне технике у
лечењу дисталних хипоспадија“, Задужбина Андрејевић, Београд, 1999.
(M71 = 3,0)

Уџбеници, практикуми (М41)

1. Вуканић Д. Тумори код деце, у: Уџбеник – Хирургија, уредник проф.
др. Ж. максимовић, Београд 2007, укупан број страна 15. (M44 = 1,5)

Књиге, поглавља (М41)

1. Вуканић Д. Урологија, у: Основи дечје хирургије, уредник доц. Зоран
Крстић, БМГВ Београд. 1993; 20:207-269 (M44 = 1,5)

Монографије, поглавља (М42)

1. Вуканић Д., у: Дисталне хипоспадије и методе њиховог решавања,
Задужбина Андрејевић, Београд, 2002;162 (M45 = 1,5)
2. Вуканић Д. Херније у деце, у: Херније, уредник прим. др Верољуб
Пејчић. Удружење херниолога СЦГ, Ниш. 2003; 28. (M45 = 1,5)

Организовање научних састанака и симпозијума

 Члан организационог одбора Другог конгреса педијатара – нефролога
Југоисточне Европе, одржаног 7-9 априла 2006. у хотелу
Интерконтинентал, Београд, Србија (www.sepnwg2006.com)

Руковођење и учешће у научним пројектима; сарадња са другим
научним институцијама – међународна сарадња

 Више година сарађује са Childrens Memorial Hospital, North Western
University, Chicago USA и Children’s Hospital Chicago Illinois State
University, Chicago USA.
 The Burden of Desease and lnjury in Serbia: Zorica Atanasković-Marković…
(et al.). Belgrade: Ministry ofHealth ofthe Republic of Serbia, 2003 (Bgd:
Sprint). – 24:330.Serbian Burden of Disease Study An EU–funded project
managed by the European Agency for Reconstruction

 

Call Now Button