EN  
Ordinacija Hrast
Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku HRAST DR POPOVIĆ
Stojana Protića 57, kod Hrama Svetog Save

Tel: 062 94 94 009, 011 24 22 340, 062 94 94 007

 
       
 
 
 
 


 

- pregled u ordinaciji 3 500 din (sa dve sonde linearnom i matričnom)

- pregled na terenu

  12 500 din uži centar, 13 500 din širi centar, 14 500 din periferija  


Promotivno!

UZ DODATAK OD 1000 DIN DOBIJATE I ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITASTE ŽLEZDE SA KOLOR DOPLEROM I MEKIH TKIVA VRATA

 

Ultrazvučni pregled dojki i pazušnih regija sa ELASTOGRAFIJOM 

 

- pregled u ordinaciji 5 500 din  

 

Ultrazvuk dojki i pazušnih regija uključujući i dojke sa silikonskim implantima je izuzetno važan pregled koji treba raditi barem jedanput godišnje jer je broj novo otkrivenih tumora dojke svake godine sve veći. Ponekad se promene javljaju i kod muškaraca te je potrebno uraditi ultrazvučni pregled muških dojki. Pregled pazušnih jama je takođe značajan segment pregleda jer se često uvećani limfni čvorovi pojave u ovom predelu i usmeravaju dalji dijagnostički i terapijski tok.

 

Ultrazvuk dojki je efikasan, neškodljiv, bezbolan, te se preporučuje od početka reproduktivnog perioda života. Ultrazvuk dojki sa velikom verovatnoćom diferencira maligne od benignih promena. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u prirodu nalaza, može se pod kontrolom ultrazvuka uraditi aspiracija (iglom se usisa deo sadržaja) ili biopsija (uzima se isečak tkiva) i dobijeni sadržaj se šalje na analizu. 

 

Posebno naglašavamo značaj pregleda matričnom sondom. Radi se o posebno tehnološki usavršenoj sondi kojom pregledamo dojke, štitastu  žlezdu, mišićno-koštano-zglobne i druge mekotkivne strukture i pokazujemo do najsitnijih detalja građu tih struktura. Koliko je ova sonda usavršena u odnosu na klasične sonde, pa čak i izuzetno dobre sonde koje se koriste u našim ustanovama pa i u drugim bolničkim sistemima, u drugim zemljama, pokazuje činjenica da ova sonda ima četiri puta više kristala koji su značajni za vizualizaciju ili prikaz promene u strukturama, te dobijamo izuzetno oštru, izuzetno rezolutivnu sliku a time i značajno više informacija.

 

Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku HRAST DR POPOVIĆ pregleda promene u dojkama i štitastoj žlezdi posebnom ultrazvučnom dijagnostičkom metodom, ELASTOGRAFIJOM

 

ELASTOGRAFIJOM se meri otpor mekih tkiva u cilju otkrivanja sumnjivih promena i određivanja prirode tumora, a zasnovana je na činjenici da svi tumori, posebno zloćudni, pružaju otpor na pritisak sondom, što se prikazuje promenama boje na monitoru ultrazvučnog aparata, od crvene, preko žute i zelene za normalna tkiva, do plave i sivo crne za sumnjiva i tumorski izmenjena tkiva. Izmereni otpori pokazuju da neki tumori daju pet,  pa i preko dvadeset puta veći otpor na pritisak u odnosu na normalne strukture. Razlog u povećanom otporu tumorskog tkiva treba tražiti u nekontrolisanom bujanju ćelija, širenju vezivnog tkiva, neovaskularizaciji, promeni oblika i građe tkiva.

Strana iskustva tokom poslednjih nekoliko godina pokazuju da pozitivan nalaz na elastografskom ispitivanju sumnjivih promena dojke u preko 90%, biva potvrđen histopatološkim nalazom prisustva maligne bolesti u ispitivanoj promeni, odnosno tkivu.

 

 

Ultrazvuk, ordinacija, Hrast, tumor, karcinom dojke, dojka, ultrazvuk dojke, pregled  Ultrazvuk, ordinacija, Hrast, tumor, karcinom dojke, dojka, ultrazvuk dojke, pregled

 

Pacijentkinja 37god, unazad nekoliko meseci primetila uvlačanje bradavice desne dojke, do sada nije rađen ultrazvučni pregled dojki.

 

Na prvom snimku uočava se tumorska promena malignih karakteristika, nejasno ograničena, vertikalnog rasta, color dopler pokazuje da je vaskularizovana, infiltriše kožu i dovodi do uvlačenja bradavice.

Na drugom snimku je prikazan elastografski pregled iste promene, koja na kolornoj mapi pokazuje “obojenost” plavom bojom, a izmereni indeks otpora pokazuje da je promena ima više od pet puta veći stepen tvrdoće u odnosu na zdravo tkivo što je karakteristika malignih promena, pacijentkinja operisana, patohistološki nalaz maligna promena, karcinom.

 

 

Ultrazvuk, ordinacija, Hrast, tumor, karcinom dojke, dojka, ultrazvuk dojke, pregled  Ultrazvuk, ordinacija, Hrast, tumor, karcinom dojke, dojka, ultrazvuk dojke, pregled

 

Pacijentkinja 27g., unazad šest godina zna za promenu u dojci benignih karakteristika, u toku poslednjih godinu dana pokazuje rast više od jedne trećine prethodnih dimenzija.

 

Na prvom snimku ultrazvučno promena benignih karakteristika, jasno ograničena, horizontalno orjentisana, bez posteriornih fenomena, bez detekcije vaskularizacije, bez reakcije okolnog tkiva. Elastografskim pregledom na drugom snimku promena se na kolornoj mapi prebojava pretežno zelenom bojom, a izmereni indeks je nizak, 1.9, promena ima sličnu tvdoću kao okolno tkivo što ukazuje na promenu benignih karakteristika, što je patohistološki i dokazano nakon operacije, benigna promena, fibroadenom. 

 

Na sledećim ultrazvučnim snimcima vidi se razlika u prikazu standardnom, uobičajenom sondom i matričnom sondom, u oba slučaja razlika je „samo“ u tome što bi prevideli promenu  u dojci 

 

 

 

Na prva dva snimka se vidi benigna promena, fibroadenom koja se standardnom sondom nije videla

 

 

 

Na ovom(trećem) snimku se samo matričnom sondom diferencira visoko suspektna promena, kasnije dokazana maligna promena, koja se takođe standardnom sondom lako mogla prevideti

 

 

 

 

 

 

 

Pitajte nas,
podelite sa nama Vaše nedoumice, strahove, dileme - MI IMAMO VREMENA ZA VAS!
 

Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku HRAST DR POPOVIĆ
Stojana Protića 57, kod Hrama Svetog Save, Beograd
Telefon: 062 94 94 009, 011 24 22 340, 062 94 94 007
design by Normareclamare