Menu Close

Naš tim

 

Lekari i konsultanti ordinacije HRAST DR POPOVIĆ čine tim koji sarađuje, različitih su specijalnosti, iz oblasti radiologije, dečje radiologije, kardiologije, dečje kardiologije, urologije, ortopedije, dečje ortopedije i fizijatrije, gastroenterologije, endokrinologije, hirurgije, vaskularne hirurgije, otorinolaringologije, neurologije, ginekologije, pulmologije, hematologije, dermatologije, nefrologije.

Zajednička im je stručnost u ultrazvučnoj dijagnostici, veliko iskustvo i znanje koje su stekli dugogodišnjim radom u velikim kliničko-bolničkim centrima, posvećenost stalnom stručnom usavršavanju i pre svega mogućnost da sve to pruže svojim pacijentima u ordinaciji HRAST DR POPOVIĆ .

 Akademik Prof. dr Đorđe RADAK

Akademik Prof. dr Đorđe RADAK

Opšti i vaskularni hirurg

Direktor Klinike za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti, Dedinje, Beograd. Redovni profesor na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Prim dr. Anka</br> Stanojčić

Prim dr. Anka
Stanojčić

Šef Odseka ambulantne i dnevne bolesti

Zaposlena u KBC Zvezdara u Beogradu na odeljenju za bubrežne bolesti Primarijus je od 1996 godine

Asist. dr sci. med. Sergej Prijić

Asist. dr sci. med. Sergej Prijić

Specijalista pedijatrije

Doktor medicinskih nauka sa naučnom ekspertizom u oblasti pedijatrijske kardiologije i i asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

dr STEVAN  JOKIĆ

dr STEVAN JOKIĆ

Hirurg-subspecijalista onkolog

Glavna specijalnost u onkološkoj hirurgiji:karcinom štitaste žlezde, karcinomi dojke, melanom, mekotkivni tumori

 dr. BRANKO LOZUK

dr. BRANKO LOZUK

Subspecialist in Vascular surgery

He has performed more than 4000 vascular and thoracic surgery operations of his own.

dr. Srdjan Babic

dr. Srdjan Babic

Ass Prof of Surgery

Professional experience: arterial surgery and venous pathology

dr Ivan Jeremić

dr Ivan Jeremić

specijalista Reumatologije

Rad na bolničkom odeljenju, u dnevnoj bolnici, kabinetu za muskuloskeletni ultrazvuk, službi za monitoring pacijenata sa hroničnim artritisima na anticitokinskoj terapiji i konzilijumu za biološku terapiju.

 dr. Lidija Milovanović

dr. Lidija Milovanović

specijalista radiologije

Poslovi iz klasične radiologije-radiografije, radioskopije. Kontrastna snimanja digestivnog trakta: jednjaka, želuca, tankog creva, irigografije, holangiografije; intravenske urografije.